Бағдарламар және түсініктемелер

Қазақсофт компьютерде қазақша жазу бағдарламасы 2.0 нұсқасын 17 түрлі фонт (хат үлгісі) қосып, еркін пайдалануға берді. Мақсатымыз:компьютерде қазақша хаттауды барынша оңайластыру, қазақ жазуы компьютер фонттарын бірлікке келтіру және өлшемдестіру.

Бағдарламар туралы

Дәстүрлі төте — Қазір қолданыстағы өлшем бойынша жасалған, араб алфавиты негізіндегі қазақша төте жазуға арналған бағдарлама. Латын төте — Компьютер кнөпкәсіндағы латын әріптерінің орналасуы бойынша төте жазуды компьютерде хаттауға арналған.Бұл бағдарларма дәстүрлі төте жазуға көндіге білмейтін қандастар мен қытайша оқыған қазақтардың өз төте жазуын компьютерде еркін жазуына арналған.
Қызғыз төте — Қырғыз ұлты компьютерде қырғызша хаттауға арналған барғдарлама.
Кирилше төте — Қазақша төте жазуды қазақстан кирил жазуы бойынша компьютерде хаттауға арналған.Бұл бағдарлама кирилше жазуға әдеттенген қазақстандық қандастардың төте жазуды компьютерде еркін хаттауына арналған.
IPA-Esperanto — .Халқаралық тілдегі таңбаларды компьютерде хаттауға арналған
Түрік руна — Ежелгі жазу таңбаларының бірі болған түрік руник жазуын компьютерде хаттауға арналған бағдарлама.
Бұл бағдарлама 32 және 64 орындыWinodws жүйесіне бірдей істей береді.
Аталған бағдарламарды тұсыру адресі : KzSoftIMeV2Setup.rar
Латын кирилше — Компьютер кнөпкә тақтасына орналасқан латын таңбаларының оқылулынса сай, кирилшені жазуға арналған бағдарлама.
Орнату құпия нөмірі:KazakhSoft (үлкен-кіші әріп парықталып жазылады)
Тұсыру адресі : KazIMeV1Setup.rar Орнату құпия сөзі: KazakhSoft
1962-Латынша — 1962 жылы қолданған латын жобасы бойынша қазақша жазуға арналған бағдарлама.
Тұсыру адресі : KzLatin1962Setup.rar
Қосымша : Төте жазуда Windows XP жүйесіне арналған i386 құжатын тұсыру адресі: XPi386.rar