قازاقسوفت — قازاق سىندى ۇلى ەسىمگە عالامشاردىڭ ورتاق ءتىلى ىسپەتتى سوفت ءسوزىن قوسۋ ارقىلى تۇلعا تارتقان كوپ ءتىلدى عىلىمي توراپ.